Privacy verklaring

Wat is GDPR/AVG?

General Data Protection Regulation (GDPR) of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die afdwingbaar is van 25 mei 2018 heeft als doel de verwerking van persoonlijke gegevens te reguleren, te beschermen en te beveiligen.

Persoonlijke gegevens

Uw tandarts verzamelt, bewaart en verwerkt in het kader van gezondheidszorg en administratie (mutualiteiten, RIZIV, boekhouding, doorverwijzing, dentaal technicus vastleggen van afspraken…..) uw persoonlijke gegevens .
Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden door de daar toe bevoegde personen binnen de praktijk en voor administratieve doeleinden buiten deze praktijk zoals mutualiteiten en RIZIV.
De gegevens zullen enkel en alleen gebruikt worden in het kader van tandheelkundige zorgen en doeleinden waarvoor ze bijgehouden worden. Het is mogelijk dat de gegevens gedeeld worden met derde partijen als hiervoor gerechtigde redenen bestaan.

Veiligheidsmaatregelen

Uw tandarts verzekert de patiënten dat alle nodige veiligheidsmaatregelen zijn getroffen om de persoonsgegeven maximaal te beschermen en er op toe te zien dat de bescherming gewaarborgd blijft. Met de partijen waarmee gegevens worden gedeeld is een verwerkersovereenkomst afgesloten die de veiligheid van de gegevens waarborgt. De bewaartijd van de gegevens zijn conform de AVG wetgeving.

Deze privacyverklaring wordt steeds up-to-date gehouden en aangepast aan de vigerende AVG-regelgeving.

Rechten patiënten

Patiënten kunnen ten allen tijde vragen om hun gegevens in te kijken, te wijzigen of stoppen, door te geven of te schrappen indien daar een gegronde reden voor is en voor zover er geen conflicterende rechten of belangen zijn.

Vragen?

Een uitgebreide versie van deze privacyverklaring kan u inkijken bij de balie van de praktijk en voor verdere vragen kan u steeds terecht bij de verwerkingsverantwoordelijke.