Orthodontie

Orthodontie is een specialisme in de tandheelkunde dat zich bezighoudt met het optimaliseren van de stand van tanden in de kaken door middel van beugels. De term orthodontie komt van de oud-Griekse woorden orthos (recht) en odontos (tand).

Een orthodontist is een specialist. Hij of zij heeft eerst vijf jaar aan de universiteit gestudeerd om tandarts te worden. Daarna heeft hij of zij nog vier jaar aan de universiteit verder gestudeerd om specialist in de orthodontie te worden.

Wie komt er voor een behandeling in aanmerking?

In principe is een orthodontische behandeling op elke leeftijd mogelijk.

De conditie en het onderhoud van het gebit moeten wel goed zijn. Ook volwassenen kunnen heel goed met beugels worden behandeld. Maar de meeste behandelingen gebeuren bij kinderen van 10 tot 15 jaar.  In deze leeftijdsperiode kan de kaakgroei nog worden beïnvloed en kan er nog gebruik gemaakt worden van de ruimte die bij het wisselen vrijkomt.

Na de leeftijd van 15 jaar en bij afwijkende kaakstanden is een gecombineerde orthodontisch-chirurgische behandeling meestal aangewezen. Samen met de patiënt bespreken we dit op ons orthognatisch spreekuur.

Er zijn veel orthodontische afwijkingen. We delen ze grofweg in twee categorieën.

Op de eerste plaats zijn er orthodontische afwijkingen die het gevolg zijn van het verkeerd groeien van de kaken. Zo kan de onderkaak bijvoorbeeld te weinig groeien. Hierdoor lijkt het vaak alsof de boventanden te ver naar voren staan. Ook kan de onderkaak te hard groeien. Kaken kunnen ook teveel naar links of naar rechts groeien. Het gezicht wordt dan asymmetrisch.

Op de tweede plaats zijn er orthodontische afwijkingen die te maken hebben met een onregelmatige stand van het gebit. Er kan bijvoorbeeld te weinig ruimte zijn voor de tanden en kiezen. Hierdoor kunnen de tanden en kiezen elkaar overlappen. Maar er kan ook juist te veel ruimte zijn. Te veel ruimte leidt tot spleten tussen de tanden en kiezen. Er zijn nog diverse andere soorten afwijkingen, zoals bijvoorbeeld het ontbreken van tanden en kiezen.

Bij veel patiënten is sprake van een combinatie van afwijkingen van zowel de stand van de kaken als de stand van het gebit.

Voorafgaand aan de behandeling

Eerste afspraak

Tijdens de eerste afspraak wordt door de orthodontist een eerste diagnose gesteld en beoordeeld of een orthodontische behandeling nodig is. De soort van de eventueel uit te voeren behandeling wordt door de orthodontist toegelicht. Tevens worden de kosten besproken. De kosten hangen af van de duur en moeilijkheid van de behandeling. Dit zal bij de eerste afspraak uitgelegd worden.

Indien besloten wordt dat behandeling volgt, dit na toestemming van de patiënt en/of ouder/begeleider, vindt een vervolgafspraak plaats voor het verzamelen van de nodige documentatie (startfase genoemd).

Behandeling

Afhankelijk van de soort uit te voeren behandeling zal men kiezen tussen uitneembare beugels of vaste beugels of een combinatie van beide. Voorbeelden van uitneembare beugels zijn expansieplaat, bionator…

Voorbeelden van vaste beugels zijn quadhelix, distalisatieboog, blokjes…

Voor de ‘blokjes’ of de vaste apparatuur werken we zowel met metalen als met ceramische blokjes.

Ook kan u bij ons terecht voor het incognito systeem, zijnde blokjes aan de binnenkant van de tanden.

Na de behandeling

De retentiefase wordt ook wel de periode van passieve behandeling genoemd. Deze fase begint op het moment dat de actieve tandverplaatsing afgesloten wordt.

Deze laatste periode is ervoor bedoeld om de tanden en kiezen na de behandeling zo goed mogelijk in de gecorrigeerde stand vast te laten groeien. Uitneembare retentieapparatuur kan op termijn (geleidelijk) worden verminderd. Vaste retentieapparatuur (retentiedraad) wordt meestal lang gehandhaafd.

Openingsuren

Raadpleging enkel na afspraak.

Telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag van 09:00u – 11:45u en van 14:00u – 17:00u.

Gelieve afspraken steeds telefonisch te maken en niet via mail.

Contact

Tandartsenpraktijk Liedent

Molenstraat 101 – 1770 Liedekerke
T.: 053 66 75 05
F.: 053 66 67 55
info@liedent.be